Oferta

Transport medyczny w kraju jak i za granicą

W ramach  oferty znajdą Państwo pełen zakres usług transportu medycznego osób chorych czy poszkodowanych w wypadkach, również poza granicami naszego państwa – transport medyczny za granicą.

Zapewniamy bezpieczny transport medyczny osób chorych, osób  niepełnosprawnych, osób przebywających za granicą i dotkniętych chorobą, która uniemożliwia ich samodzielny powrót. Przewóz odbywa się przy zapewnieniu opieki medycznej. Jestem w stanie również zorganizować transport medyczny z Polski do miejsca zamieszkania za granicą.

Ceny za usługi w zakresie transportu medycznego osób chorych i niepełnosprawnych ustalane są zawsze indywidualnie, ponieważ są uzależnione od wielu czynników takich jak m.in.:

  • odległość konieczna do pokonania,
  • czas realizacji usługi,
  • konieczność zapewnienia opieki lekarskiej podczas transportu,
  • konieczność wykorzystania specjalistycznego wyposażenia medycznego (przenośny defibrylator z kardiomonitorem, respirator transportowy, pompa infuzyjna, ssak),
  • indywidualne predyspozycje pacjenta wraz z oczekiwaniami,
  • transport członków rodziny.