Oferta

Zabezpieczenie kolonii, wczasów, obozów i wszelkich form wypoczynku

Jestem w stanie profesjonalnie zabezpieczyć pod względem medycznym wszelkie formy wypoczynku, zarówno w kraju jak i za granicą. Posiadam do tego odpowiednie uprawnienia jak i niezbędny sprzęt medyczny, włącznie z karetką transportową.

Personel medyczny podczas wszelkich form wypoczynku powinien:

  • prowadzić zeszyt porad i zabiegów;
  • prowadzić zeszyt chorych przebywających w izolatce;
  • posiadać karty kwalifikacyjne uczestników;
  • posiadać dokumentację medyczną personelu z badań do celów sanitarno- epidemiologicznych, to jest orzeczenia lekarskie o zdolności do wykonywania prac, przy wykonywaniu, których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby;

Mam duże doświadczenie w tego typach zabezpieczeniach.