Oferta

Zabezpieczenie medyczne imprez masowych

Oferuję profesjonalną organizację zabezpieczenia medycznego dowolnych imprez masowych, dopasowaną do specyfiki konkretnej imprezy. Posiadam niezbędne zaplecze do zabezpieczenia zarówno dużych jak i małych kameralnych imprez, zgodnie z wymogiem Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych.

W ofercie zabezpieczanie medycznego imprez masowych znajdą Państwo m.in.:

  • niezbędną ilość ratowników do zabezpieczenia imprezy masowej
  • zespoły wyjazdowe P– dwóch/trzech ratowników medycznych
  • punkty pomocy medycznej

Obsługujemy zarówno duże wydarzenia ogólnokrajowe, jak i małe imprezy o charakterze lokalnym.